biuro@maxijobs.pl | +48 71 342 03 30

Polityka prywatności/RODO

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maxi Job sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Purkyniego 1, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r,
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną iod@maxijobs.pl lub pod adresem siedziby Spółki,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji a w przypadku udzielenia osobnej zgody w celu przyszłych rekrutacji, w celu rozpatrzenia reklamacji lub w celu nawiązania kontaktów biznesowych,
 4. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody oraz na podstawie przepisów prawa pracy, ustawy o pracownikach tymczasowych i kodeksu cywilnego,
 5. Spółka może przekazać Pani/Pana dane osobowe użytkownikowi-pracodawcy lub podmiotowi na rzecz, którego będzie wykonywana umowa zlecenie w celu zatrudnienia, rekrutacji i reklamacji oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki w szczególności usługi z zakresu doradztwa finansowego, usługi prawne, usługi informatyczne i podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji a w przypadku udzielenie osobnej zgody do zakończenia przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat lub rozpatrzenia reklamacji,
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do ich przeniesienia,
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy (imię (imiona), nazwisko, dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, telefon lub e-mail), data urodzenia, informacja o wykształceniu, przebieg zatrudnienia) jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy o pracę/prace tymczasową,
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych takich jak imię (imiona), nazwisko, dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, telefon lub e-mail), data urodzenia, PESEL, informacja o wykształceniu jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy zlecenia,
 13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Formularze kontaktowe

Wypełnienie i wysłanie wszelkich formularzy umieszczonych na stronie maxijobs.pl jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych zawartych w tym formularzu.

Ciasteczka

Używamy ciasteczek. Ciasteczka są niezbędne do poprawnego funkcjonowania wszystkich części  witryny www. Możesz zmienić sposób przechowywania ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Może to spowodować, że nie wszystko będzie działać tak jak to przewidzieliśmy. Jak to zrobić znajdziesz w pomocy programu, którego używasz.

ul. Purkyniego 1 - V piętro | 50-155 Wrocław Polityka prywatności/RODO

biuro@maxijobs.pl | +48 71 342 03 30